Hem

Virtual Carisma

Affärssystem

Affärssystemsvärlden genomgår just nu ett paradigmskifte från traditionella affärssystem till molnbaserade Business Applications. Står ni beredda för framtiden?

Business

Intelligence

Företagen lider sällan brist på data, snarare tvärtom. Allt för mycket data gör den oöverskådlig. Hur strukturera och visualisera all din data på ett bra sätt?

System

utveckling

Världen är full av programvara men ibland finns inte det program som ni behöver. Er verksamhet kräver en skräddarsydd lösning. Hur får vi systemstöd om ett system inte finns?

Virtual Carisma - 2017